Expresná rekvalifikácia

Urobíme všetko preto, aby ste rekvalifikačný kurz cez RE-PAS mohli absolvovať vo vašom regióne čo najskôr.

U nás bez poplatkov

Ak ste uchádzač o zamestnanie a spĺňate kritériá Úradu práce pre RE-PAS nemusíte za rekvalifikáciu platiť.

Akreditované kurzy

Naše rekvalifikačné kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce, a preto ich Úrad práce prepláca v plnej sume.

Akreditované vzdelávacie kurzy

Operátor CNC strojov

Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

Anglický jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb

Nemecký jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb

Skladové
hospodárstvo

Projektový
manažment

Rozvoj osobnostného potenciálu

Cateringové
služby

Prevádzka recepcie

Čistiaci a upratovací
servis

Pracovník v obchode a službách

Viazanie a aranžovanie kvetov

Počítačové zručnosti pre začiatočníkov

Počítačové zručnosti pre pokročilých

Anglický jazyk pre začiatočníkov

Anglický jazyk pre pokročilých

Nemecký jazyk pre začiatočníkov

Nemecký jazyk pre pokročilých

Naši partneri pre RE-PAS

Referencie od našich partnerov a klientov…