Rekvalifikačný kurz – Murár

Murár

Dĺžka trvania kurzu:
520 hodín (172 hodín teória, 348 hodín prax)

Rozsah hodiny:
45 minút

Číslo akreditácie:
3382/2015/82/3


Absolvent vzdelávacieho programu má zručnosti a schopnosti pre prácu murára, ovláda základy odborného kreslenia, vyzná a orientuje sa v materiáloch, pozná prvky stavebných konštrukcií, oboznámi sa detailne s technológiami používanými pri stavbách, získa vedomosti o takzvaných suchých technológiách a ovláda poznatky spojené s prestavbami budov. Profesia murár je dnes žiadanou na trhu práce a je potrebné si osvojiť nielen teoretické ale aj praktické vedomosti spojené s jej výkonom.

Obsah kurzu

 • Modul – Odborné kreslenie – 20 hod.
 • Modul – Materiály – 45 hod.
 • Modul – Stavebné konštrukcie – 61 hod.
 • Modul – Technológie – 216 hod.
 • Modul – Suché technológie – 54 hod.
 • Modul – Prestavby budov – 124 hod.

Ako absolvovať RE-PAS kurz

Chcem sa zúčastniť rekvalifikačného kurzu RE-PAS zadarmo!

 1. Vyberte si vhodný kurz, radi poradíme a vysvetlíme
 2. Spoločne vyplníme tlačivá pre Úrad práce
 3. Odovzdáte tlačivá na Úrade práce a počkáte na odsúhlasenie
 4. Absolvujete rekvalifikačný kurz RE-PAS
 5. Pomôžeme so získaním pracovného miesta
 6. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosíme kontaktujte nás na tel. čísle 0903 677 768 alebo prostredníctvom online chatu vpravo dole.

Osobné údaje

Adresa trvalého pobytu

Prečítajte si poučenie o ochrane osobných údajov